våra tjänster

Vi erbjuder konsulttjänster inom systemutveckling i roller som utvecklare, arkitekter, agila coacher mm. Exempel på uppdrag vi åtar oss:

  • Molnlösningar  hjälper dig att välja och gå över till de molntjänster som passar bäst för din verksamhet.
  • Devops/Continuous Delivery högre kvalitet och snabba leveranser.
  • Systemutveckling inom bla Java, .NET och frontend
  • Arkitektur på Enterprise-, verksamhets-, lösnings- och systemnivå
  • Metodstöd vid införande eller förbättring av agil utveckling
  • Databaser – design, optimeringar och genomlysningar
  • Integrationer mellan bla skräddarsydda system, standardsystem, legacy, web och backend
  • Arktitekturgranskningar, åtgärdsförslag, systemkartläggningar
  • Utbildning inom systemutveckling och agila metoder

Beroende på uppdragets art och omfattning varierar vårt pris. Vi erbjuder mycket kompetenta specialister och prissätter oss därefter. Kontakta oss gärna för en genomgång av ert behov och hur vi på bästa sätt kan hjälpa er